2012 HSC RESULTS

Andrew Chan99.95Ellie Damianos99.05Kenny Chung97
Daniel  Guo (ST)99.95Connie  Chen (TEMPE)98.9Tina Vo (NSG)97
Johnny Huang99.95Michelle  Dong (Caringbah)98.85Kelly Zhang97
Inez Chen*99.85Mohamma Riashad Monjur98.85Andrew Pfeiffer96.85
David  Ma99.85Jason Peng98.75Elaine  Sun96.85
Anthony Yao (Newington)99.85Eugenia Jin (TEMPE)98.65Orlagh  Loughlan96.8
Chris Ye99.85Andrew Wang 98.65Kevin Liu96.45
Estella  Yao99.8Colin  Chen98.6Lytton Li96.3
Henna  Xing (NSG)99.75Marguerite  Young*98.4Connie  Koo (NSG)94.9
Rachel  Lee (JR)99.7Grant  Zeng 98.4Bing Wen94.45
Huwin Li (SG)99.7Alex Li98.35Alex  Shen93.8
Alyssa Susanto99.65Wayland Jian98.3Leon Yu 93.5
Karen  Huang99.65Grant  Zhang (ST)98.25Shirley  Zhao (NSG)92.95
Jonathan Adhika99.6Winnie Wang98.1Henry Cai (TEMPE)92.6
Anne Li (NSG)99.6Peggye Chen (NSG)98Clare  Liang91.9
Bono Yu 99.5Tommy Zhang97.65Katherine Zhu (St. George) 90.4
Nicky Ou (NSG)99.45Daniel  Chung 97.55Arlena Chen (Tempe)90.25
Amy Wang (SG)99.4Sonia Feng97.5Aileen  Wang90+
Jennifer Xu (NSG)99.3Roger  Lee (ST)97.3Tony Xu90+
Oliver  Tan99.4Alex  Bui97.1  

All rounders

Jonathan AdhikaJohnny HuangKenna Chak Yu Tso
Joanna Si CaoKaren HuangAndrew Wang
Andrew Chi Hang ChanRachel Ruth Ping LeeHenna Xing
Inez Run-Zhi Chen*Roger Lock Hua LeeAnthony Yao
Connie ChenHuwin Xiaoyu LiEstella Yin Yin Yao
Daniel ChungAnnie Ai Ming LuChris Jun Feng Ye
Ellie DamianosDavid MaMarguerite  Young*
Lin Lin Michelle DongAlyssa Kathleen SusantoGrant Zeng
Daniel GuoOliver TanJason Peng

individual subject results

english

ENGLISH   ENGLISH EXT. 1
Ellie Damianos96Huwin Li92Henna Xing94
Henna Xing96Chris Ye92Grant Zhang90
Andrew Chan95Alex Bui91  
Anthony Yao95Connie Chen90  
Roger Lee94Oliver Tan90  
Daniel Guo93Aileen Wang90  
Johnny Huang93    
Karen Huang92    

mathematics

Jonathan Adhika99Alex Shen93Andrew Pfeiffer92
Jason Chang97Bing Wen93  

mathematics extension 1

Jason Chang98Andrew Chan98Roger Lee95
Jonathan Adhika96Angie  (Inez) Chen98Kenny Chung94
Alex Shen90Oliver Tan98Andrew Wang94
Bing Wen90Mohamma Riashad Monjur97Eugene Jung93
Tommy Zhang94Karen Huang97Orlagh Loughlan93
Johnny Huang99Anthony Yao97Kenny Chung Koo92
Daniel Guo99Grant Zhang97Ellie Damianos92
Chris Ye99Henna Xing96Alex Bui92
Bono Yu99Connie Chen95Alan Lam92
Huwin Li98Jason Peng95  

mathematics extension 2

Mohamma Riashad Monjur96Anthony Yao94Connie Chen91
Johnny Huang98Kenny Chung94Jason Peng91
Daniel Guo97Oliver Tan93Eugene Jung91
Huwin Li96Sonia Feng93Orlagh Loughlan91
Karen Huang96Bono Yu92Connie Koo91
Chris Ye95Andrew Wang92Roger Lee90
Andrew Chan 95Grant Zhang91Ellie Damianos90
Angie  (Inez) Chen95Henna Xing91  

physics

Helena MiaoB4Andrew Wang93Jonathan Adhika91
Andrew Chan97Anthony Yao93Roger Lee91
Angie  (Inez) Chen95Jason Chang92Kenny Chung90
Johnny Huang95Daniel Guo92Huwin Li90
David Ma94Karen Huang92Oliver Tan90
Chris Ye94Rachel Lee92Bing Wen90
Jason Peng93Mohamma Riashad Monjur92Henna Xing90

chemistry

Helena MiaoB4Anne Li94Connie Chen91
Johnny Huang97Tina Vo94Eugene Jung91
Henna Xing96Chris Ye94Ellie Damianos91
Andrew Chan95Bono Yu94Michelle Dong91
Jonathan Adhika94Anthony Yao93/94Wayland Jian91
Angie  (Inez) Chen94Eugenia Jin93Andrew Wang91
Karen Huang94Kevin Liu93Elaine Sun90
Rachel Lee94Jason Peng93  

biology

Connie Chen93Eugene Jung93Andrew Pfeiffer93