2017 HSC RESULTS

Ada Fang99.95Lawrence Zhai98.80Brigit Do96.70
Daniel Hu99.85Zoe Huang98.50Angie Mai*96.50
Helena Ye99.80Boswell Lin98.40Jacky Jiang96.25
Cameron Ma99.75Amanda Zhong98.15Ivan Huang96.00
Flidon Wang99.55Howard Tan 98.15Connie Shi95.95
Theresa Gu99.55Vionna Chen98++Tony Ng*95.85
Eric Shen99.40Andrew Lau97.85Jeffrey Yang95.40
Joseph Day99.25Kieren Tso97.75Keona Lee95.00
Andrew Jh Li99.20Amy Chu97.65Peggy Guan94.65
Chen Hao Liu99.20Teresa Feng 97.45Roslyn Khuu94.10
Richard Long 99.15Kitty Du 97.40Adam Taglini92.80
Sharon Zhang99.00Kevin Cao97.25Christy Tan91.70
Alexander Zhang99++Jamin Chen97.00Patrick Do91.00
Lucy Fan99++Wylie Yang96.90Wilson Xi90.80
Frank Fei98.95Nicole Li96.75Angel Yang90.00

All rounders

Ada FangDaniel HuRichard Long 
Andrew Jh LiEric ShenTheresa Gu
Cameron MaFlidon Wang 

individual subject results

mathematics

Helena Ye 99Christy Tan  95Adam Taglini  92
Kevin Cao  98Rocky Li  94Jasmine Wong  90+
Kieren Tso  97Roslyn Khuu  94  

mathematics extension 1

Theresa Gu  97Tony Ng*  92Kelly Zhou  90+
Kieren Tso  96Barry Wu  92Rocky Li  90
Kelly Sun  95Daniel Hu  90+  
Helena Ye  94Jacky Jiang  90+  

mathematics extension 2

Theresa Gu  95Connie Shi  92Kelly Sun  91

physics

Ada Fang96Boswell Lin92Jeffrey Yang90
Chen Hao Liu94Kieren Tso91Mebius Wang90
Cameron Ma93Amanda Zhong91Kevin Cao90
Richard Long 93Kevin Cao91   
Howard Tan93Wylie Yang91   
Flidon Wang92Alexander Zhang90   
Andrew Jh Li92Harvey Luo90   

​​​

chemistry

Ada Fang97Sharon Zhang92Kitty Du91
Cameron Ma96Theresa Gu92Vionna Chen90
Chen Hao Liu95Richard Long 92Kevin Cao90
Eric Shen93Ivan Huang91  

biology

Flidon Wang95Kelly Zhou94Jason Huo91
Frank Fei95Andrew Lau92