OC Trial Tests Answer Key 2021

OC Trial Test 29

Part 1

1. A2. C3. B4. A5. C
6. B7. D8. A9. C10. B
11. A12. A13. D14. B15. D
16. A17. C18. B19. D20. C
21. A22. A23. A24. D25. B
26. A27. C28. B29. D30. D
31. B32. C33. D34. C35. C

Part 2

1. D

2. D

3. B

4. D

5. B

6. B

7. C

8. A

9. B

10. D

11. D

12. B

13. B

14. C

15. C

16. C

17. C

18. B

19. B

20. D

21. D

22. D

23. C

24. C

25. B

26. B

27. A

28. D

29. B

30. B

31. C

32. B

33. D

34. A

35. D

OC Trial Test 30

Part 1

1.       D

2.       C

3.       B

4.       A

5.       D

6.       B

7.       A

8.       D

9.       C

10.   A

11.   B

12.   A

13.   D

14.   D

15.   B

16.   C

17.   D

18.   D

19.   C

20.   D

21.   B

22.   A

23.   B

24.   C 

25.   D

26.   B

27.   A

28.   C

29.   D

30.   C 

31.   D

32.   D

33.   A

34.   A

35.   B

 

PART 2

1.       B

2.       B

3.       A

4.       A

5.       D

6.       D

7.       A

8.       D

9.       C

10.   A

11.   A

12.   C

13.   B

14.   A

15.   B

16.   C

17.   C

18.   C  

19.   D

20.   B

21.   C

22.   D

23.   D

24.   C

25.   C

26.   B

27.   C

28.   C

29.   B

30.   C

31.   C

32.   A  

33.   D

34.   D

35.   C

 

TS

1.       B

2.       C

3.       D

4.       A

5.       B

6.       C

7.       B

8.       D

9.       B

10.   D

 

OC Trial Test 31

Reading

1. B

2. C

3. D

4. C

5. D

6. A

7. A

8. B

9. B

10.A

11.D

12. F

13.H

14.C

15.B

16. I

17.1

18.A

19.C

20.B

21.B

22.C

23.D

24.A

25.C

 

Mathematical Reasoning

1. C

2. A

3. C

4. C

5. A

6. A

7. A

8. D

9. C

10. E

11. C

12. E

13. C

14. E

15. D

16. B

17. A

18. E

19. C

20. C

21. B

22. A

23. A

24. A

25. D

26. B

27. B

28. D

29. C

30. D

31. B

32. A

33. A

34. B

35.A

 

Thinking Skills

1. B

2. B

3. B

4. C

5. C

6. B

7. D

8. C

9. B

10. B

11. A

12. B

13. C

14. C

15. D

16. D

17. A

18. D

19. D

20. B

21. A

22. C

23. B

24. A

25. D

26. A

27. C

28. D

29. A

30. B

OC Trial Test 32

Part 1

1.       A

2.       B

3.       B

4.       D

5.       C

6.       C

7.       A

8.       A

9.       C

10.   C

11.   B

12.   A

13.   D

14.   A

15.   D

16.   A

17.   D

18.   B

19.   A

20.   C

21.   D

22.   C

23.   A

24.   B

25.   D

26.   D

27.   A

28.   D

29.   C

30.   B

31.   A

32.   D

33.   B

34.   B

35.   C

 

Part 2

1.       B

2.       D

3.       B

4.       A

5.       A

6.       B

7.       C

8.       D

9.       D

10.   C

11.   C

12.   D

13.   A

14.   D

15.   E

16.   A

17.   C

18.   B

19.   C

20.   B

21.   A

22.   C

23.   A

24.   D

25.   B

26.   D

27.   C

28.   C

29.   C

30.   D

31.   D

32.   C

33.   D

34.   D

35.   D

OC Trial Test 33

Part 1

1.       A

2.       B

3.       C

4.       C

5.       A

6.       D

7.       B

8.       B

9.       D

10.   B

11.   D

12.   C

13.   C

14.   B

15.   C

16.   A

17.   B

18.   A

19.   C

20.   D

21.   C

22.   D

23.   C

24.   A

25.   B

26.   B

27.   C

28.   A

29.   D

30.   C

31.   D

32.   C

33.   A

34.   C

35.   B

 

Part 2

1.       C

2.       B

3.       C

4.       B

5.       C

6.       B

7.       B

8.       B

9.       D

10.   B

11.   B

12.   D

13.   B

14.   E

15.   B

16.   C

17.   D

18.   A

19.   B

20.   C

21.   B

22.   D

23.   A

24.   A

25.   B

26.   B

27.   C

28.   A

29.   C

30.   D

31.   C

32.   B

33.   A

34.   C

35.   D

OC Trial Test 34

Reading

1. D

2. C

3. D

4. C

5. C

6. A

7. A

8. C

9. B

10. D

11. A

12. A

13. D

14. H

15. B

16. F

17. E

18. D

19. A

20. B

21. D

22. D

23. C

24. A

25. C

 

Mathematical Reasoning

1. E

2. D

3. B

4. E

5. C

6. A

7. C

8. C

9. C

10. E

11. C

12. B

13. A

14. B

15. B

16. B

17. E

18. D

19. D

20. A

21. E

22. B

23. E

24. E

25. B

26. A

27. C

28. E

29. B

30. A

31. B

32. D

33. C

34. B

35. E

 

Thinking Skills

1. D

2. C

3. C

4. D

5. C

6. C

7. D

8. C

9. C

10. C

11. B

12. B

13. B

14. A

15. C

16. B

17. D

18. B

19. B

20. B

21. E

22. C

23. C

24. B

25. E

26. B

27. D

28. A

29. A

30. C

OC Trial Test 35

Part 1

1.       C

2.       A

3.       A

4.       D

5.       B

6.       B

7.       D

8.       B

9.       D

10.   A

11.   C

12.   C

13.   B

14.   A

15.   A

16.   C

17.   A

18.   A

19.   D

20.   B

21.   C

22.   E

23.   D

24.   E

25.   C

26.   D

27.   A

28.   C

29.   A

30.   A

31.   B

32.   E

33.   A

34.   B

35.   D

 

Part 2

1.       A

2.       D

3.       D

4.       C

5.       E

6.       D

7.       C

8.       C

9.       B

10.   A

11.   D

12.   C

13.   C

14.   A

15.   D

16.   D

17.   A

18.   A

19.   C

20.   B

21.   C

22.   B

23.   A

24.   D

25.   D

26.   C

27.   B

28.   C

29.   D

30.   D

31.   B

32.   A

33.   D       

34.   A

35.   D

OC Trial Test 36

Reading

1.       A

2.       C

3.       C

4.       B

5.       D

6.       D

7.       A

8.       D

9.       D

10.   D

11.   A

12.   B

13.   H

14.   F

15.   C

16.   A

17.   G

18.   D

18.   B

19.   D

20.   C

21.   D

22.   B

23.   A

24.   A

25.   C

 

 

Mathematical Reasoning

1. A

2. A

3. B

4. B

5. C

6. C

7. C

8. B

9. A

10. C

11. C

12. E

13. C

14. E

15. C

16. C

17. D

18. A

19. C

20. D

21. B

22. A

23. A

24. C

25. B

26. A

27. C

28. A

29. C

30. A

31. E

32. C

33. B

34. C

35. D

 

Thinking Skills

1. B

2. C

3. C

4. D

5. C

6. B

7. B

8. A

9. D

10. C

11. D

12. B

13. D

14. A

15. C

16. D

17. C

18. C

19. D

20. B

21. A

22. D

23. D

24. A

25. D

26. D

27. B

28. A

29. C

30. C

OC Trial Test 37

Part 1                                   

1.     D

2.     D

3.     D

4.     B

5.     C

6.     B

7. C

8.     C

9.     A

10. B

11. D

12. B

13. A

14. B

15. D

16. D

17. A

18. B

19. A

20. C

21. D

22. A

23. C

24. D

25. C

26. C

27. B

28. C

29. C

30. E

31. B

32. D

33. D

34. C

35. A

Part 2

1.     C

2.     C

3.     B

4.     C

5.     D

6.     C

7.     A

8.     C

9.     C

10. D

11. C

12. A

13. B

14. B

15. A

16. D

17. D

18. A

19. B

20. A

21. A

22. B

23. C

24. C

25. B

26. D

27. C

28. B

29. D

30. D

31. A

32. C

33. B

34. A

35. C

OC Trial Test 38

Part 1

1.       A

2.       B

3.       D

4.       C

5.       D

6.       A

7.       C

8.       C

9.       A

10.   C

11.   B

12.   D

13.   C

14.   D

15.   D

16.   C

17.   C

18.   A

19.   B

20.   D

21.   C

22.   B

23.   A

24.   A

25.   C

26.   A

27.   C

28.   D

29.   D

30.   A

31.   D

32.   A

33.   C

34.   B

35.   B

Part 2

1.       A

2.       D

3.       C

4.       C

5.       A

6.       C

7.       A

8.       B

9.       B

10.   A

11.   B

12.   D

13.   B

14.   D

15.   C

16.   C

17.   D

18.   D

19.   D

20.   A

21.   C

22.   A

23.   D

24.   A

25.   A

26.   D

27.   C

28.   B

29.   C

30.   B

31.   C

32.   A

33.   B

34.   B

35.   A

OC Trial Test 39

Part 1

1.       C

2.       E

3.       D

4.       H

5.       G

6.       A

7.       C

8.       B

9.       B

10.   D

11.   D

12.   A

13.   A

14.   C

15.   B

16.   D

17.   B

18.   B

19.   C

20.   A

21.   B

22.   C

23.   D

24.   D

25.   D

 

Part 2

1.       C

2.       A

3.       E

4.       E

5.       D

6.       C

7.       E

8.       D

9.       A

10.   E

11.   B

12.   C

13.   D

14.   A

15.   D

16.   C

17.   C

18.   C

19.   D

20.   D

21.   A

22.   A

23.   D

24.   B

25.   d

26.   D

27.   B

28.   A

29.   E

30.   C

31.   B

32.   C

33.   B

34.   E

35.   A

Part 3

1.       A

2.       D

3.       A

4.       C

5.       A

6.       A

7.       A

8.       A

9.       B

10.   C

11.   C

12.   B

13.   A

14.   D

15.   B

16.   D

17.   B

18.   C

19.   A

20.   D

21.   C

22.   A

23.   D

24.   B

25.   A

26.   A

27.   B

28.   D

29.   B

30.   C

OC Trial Test 40

Reading

1.       B

2.       B

3.       D

4.       A

5.       C

6.       C

7.       C

8.       B

9.       B

10.   A

11.   C

12.   D

13.   B

14.   C

15.   B

16.   F

17.   C

18.   A

19.   D

20.   I

21.   B

22.   C

23.   D

24.   B

25.   A

26.   D

27.   A

28.   C

Mathematical Reasoning

1.       D

2.       C

3.       B

4.       C

5.       C

6.       C

7.       A

8.       C

9.       A

10.   C

11.   A

12.   C

13.   A

14.   C

15.   B

16.   C

17.   C

18.   C

19.   C

20.   B

21.   D

22.   B

23.   D

24.   E

25.   C

26.   B

27.   D

28.   A

29.   C

30.   B

31.   E

32.   E

Thinking Skills

1.       D

2.       B

3.       B

4.       A

5.       E

6.       C

7.       C

8.       B

9.       F

10.   B

11.   E

12.   E

13.   A

14.   A

15.   D

16.   A

17.   A

18.   D

19.   B

20.   B

21.   B

22.   C

23.   D

24.   B

25.   C

26.   A

27.   D

28.   D

29.   A

30.   B

OC Trial Test 41

Reading

1.       E

2.       D

3.       F

4.       H

5.       C

6.       G

7.       B

8.       A

9.       B

10.   D

11.   B

12.   C

13.   C

14.   A

15.   D

16.   B

17.   C

18.   B

19.   A

20.   C

21.   B

22.   B

23.   D

24.   B

25.   D

 

Math Reasoning

1.       E

2.       D

3.       C

4.       D

5.       B

6.       B

7.       A

8.       A

9.       C

10.   E

11.   A

12.   B

13.   D

14.   D

15.   C

16.   D

17.   E

18.   D

19.   D

20.   D

21.   C

22.   C

23.   C

24.   D

25.   B

26.   E

27.   D

28.   E

29.   D

30.   A

31.   D

32.   C

33.   B

34.   D

35.   B

 

Thinking Skills

1.       B

2.       D

3.       D

4.       D

5.       C

6.       B

7.       A

8.       B

9.       D

10.   D

11.   D

12.   B

13.   B

14.   A

15.   C

16.   D

17.   B

18.   C

19.   B

20.   C

21.   D

22.   D

23.   D

24.   D

25.   A

26.   D

27.   A

28.   D

29.   A

30.   A

OC Trial Test 42 Odd Week

Reading

1.       C

2.       B

3.       A

4.       A

5.       A

6.       A

7.       B

8.       B

9.       D

10.   C

11.   B

12.   D

13.   D

14.   B

15.   A

16.   B

17.   D

18.   C

19.   C

20.   H

21.   F

22.   B

23.   G

24.   D

25.   C

26.   A

27.   C

28.   C

29.   D

30.   A

31.   D or B

 

 

Mathematical Reasoning

1.       B

2.       D

3.       C

4.       D

5.       E

6.       B

7.       C

8.       B

9.       D

10.   C

11.   D

12.   B

13.   B

14.   E

15.   E

16.   E

17.   B

18.   A

19.   E

20.   E

OC Trial Test 42 Even Week

Math reasoning

1.       E

2.       E

3.       E

4.       E

5.       E

6.       E

7.       E

8.       E

9.       B

10.   C

11.   E

12.   A

13.   A

14.   D

15.   A

16.   A

17.   B

18.   C

19.   D

20.   E

 

Thinking Skills

1.       B

2.       C

3.       C

4.       D

5.       D

6.       A

7.       C

8.       B

9.       B

10.   D

11.   A

12.   B

13.   A

14.   C

15.   D

16.   C

17.   Town D

18.   A

19.   A

20.   D

21.   B

22.   A

23.   B

24.   D

25.   A

26.   B

27.   TBA

28.   TBA

29.   A

30.   A

OC Trial Test 43 Odd Week

Reading

1.       D

2.       A

3.       A

4.       B

5.       A

6.       C

7.       C

8.       B

9.       B

10.   A

11.   D

12.   A

13.   D

14.   C

15.   G

16.   F

17.   B

18.   A

19.   C

20.   B

21.   B

22.   B

23.   D

24.   A

25.   D

26.   B

27.   D

28.   C

29.   A

30.   A

31.   C

 

 

Mathematical Reasoning

1.       C

2.       A

3.       C

4.       E

5.       C

6.       A

7.       E

8.       B

9.       A

10.   B

11.   B

12.   D

13.   B

14.   D

15.   E

16.   B

17.   C

18.   E

19.   E

20.   B

OC Trial Test 43 Even Week

Mathematical Reasoning

1.       A

2.       TBA

3.       A

4.       C

5.       A

6.       E

7.       C

8.       C

9.       E

10.   C

11.   A

12.   A

13.   C

14.   B

15.   TBA

16.   TBA

17.   A

18.   D

19.   E

20.   B

Thinking Skills

1.       C

2.       B

3.       B

4.       D

5.       D

6.       B

7.       C

8.       C

9.       C

10.   A

11.   B

12.   C

13.   C

14.   C

15.   A

16.   D

17.   D

18.   B

19.   C

20.   D

21.   B

22.   B

23.   D

24.   C

25.   C

26.   A

27.   A

28.   B

29.   D

30.   B